Het kantoor van Mr. F.P.M. (Frens) Sanders is sinds 1984 gevestigd in Nuenen. De praktijk wordt uitgeoefend door Mr.F.P.M.Sanders. In 2008 werd een nieuw pand betrokken aan Het Steenen Huys 40 toen mevrouw Marleen van Lieshout het kantoor als functioneel ondersteuner kwam versterken.

WERKWIJZE

Cliënten worden in een informele sfeer ontvangen, waarbij eerst kennis met elkaar wordt gemaakt.Tijdens een oriënterend gesprek wordt gekeken wat het kantoor voor u kan betekenen. Daarbij komt ook het kostenplaatje aan de orde.Het kantoor werkt zowel voor particulieren als voor bedrijven in procedures (eisend/verwerend) en brengt second opinions en adviezen uit op diverse rechtsgebieden.Ook voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u terecht.

RECHTSGEBIEDEN

KANTOOR

De praktijk wordt uitgeoefend door mr. F.P.M. Sanders met wie de opdracht wordt gesloten.

Kantooradres/Postadres: 
Het Steenen Huys 40
5673 RS Nuenen

Telefoon 040-2834425  E-mail advocaatsanders@kpnmail.nl Website www.advocaatsanders.nlRechtsvorm Eenmanskantoor KvK nummer 76975681 BTW-nummer NL003153129B38 Ingeschreven bij Nederlandse Orde van Advocaten  , Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag,  tel.: 070-3353535,  De Regels   (gedragsregels, verordeningen, Advocatenwet etc.) van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn op het kantoor van toepassing. Het kantoor heeft een interne kantoorklachtenregeling  . Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de interne klachtenfunctionaris. Vervanging en waarneming zijn geregeld door middel van een praktijkwaarnemingsovereenkomst  . De advocaat is individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekeringsmaatschappij uit te keren bedrag vermeerderd met het eigen risico. Er is een stichting derdengelden en privacy-statement. .

CONTACT

CONTACT

Bel voor een afspraak of mail.
Telefoon: 040 283 44 25
Email: advocaatsanders@kpnmail.nl
Adres: Het Steenen Huys 40, 5673 RS Nuenen